Facebook Blog  
Youtube
Email: 
Heslo:

Registrace  |  Nákupní košík  |  Kontakt

Tornádo

Rudolf Polách

Necelek jsoucnem
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 96 Kč
„Vše, co bude objeveno s využitím myšlenek v těchto knihách, stane se prací jediného člověka nikoli kolektivu. Každá interpretace necelku, iniciovaného děje a zde myšlených struktur je tak vlastnictvím jediného objevitele; intuice je ryze individuální. Ti, ... (více)

O pojmu vesmír. Společník na cestách staletími se známými mysliteli
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 159 Kč
Nelze se vyhnout rozjímání nad vlastním osudem i budoucností života na Zemi. Vesmír byl a bude ve všech kulturách ústředním tématem uvažování každičkého člověka. Kniha O pojmu vesmír řady moudrých lidí světa od starověku po dnešek, o kterých často sl... (více)

On the Concept of Cosmona, Existence which is Hope for Mankind
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 95 Kč
You become aware of your existence at the very moment you start looking at your hand. The integrity of individuals and things is a natural prerequisite of knowledge and thus you can understand the universe. Billions of galaxies have changed nothing from this point of view. I say ... (více)

VON DEM BEGRIFF COSMONA. Wesenheit, die die Hoffnung der Menschheit ist
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 99 Kč
Der Mensch wird sich seiner Existenz bewusst sein, wenn er beginnt, sich seine Hand anzusehen. Die Komplexität der Einzelwesen und der Sachen ist eine natürliche Voraussetzung der Erkenntnis und so betrachten wir auch das Universum. Milliarden von Galaxien haben an dieser Auffa... (více)

O pojmu COSMONA
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 96 Kč
Jsoucno, které je nadějí lidstva.
„Člověk si uvědomí že je, když si začne prohlížet svou ruku. Celistvost jedinců a věcí je přirozeným předpokladem poznání a tak i chápeme vesmír. Miliardy galaxií na tomto pohledu nic nezměnily. Říkám, že je něco ,... (více)

Hliněné nohy matematiky
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 110 Kč
...jak se stát polobohem
Kniha o všemohoucnosti matematiky je z oboru science fiction. Matematické techniky znásilňují skutečnost do lineární podoby. Je dobré vědět o omezenosti matematiky a o neomezenosti vlastní nadřazenosti matematiků. (více)

Kdo by nechtěl mezi mejdany zmoudřet?!
Nakladatelství:  Indeart
Jazyk: $jazyk
Naše cena: 110 Kč
...aneb do života s Platónem.
Bohatost prožitků a citů mladým tiše závidí ti už dospělí. Jenže. Nedá se nic dělat, ale bez myšlenkových a fyzických střetů se sobě rovnými i nerovnými to ostatně nikdy nešlo, ani nepůjde. Koukněte, jak to bylo za filozof... (více)

Romeo, Julie a tma
Romeo, Julie a tma


Golet v údolí
Golet v údolí


Doomdorfova záhada
Doomdorfova záhada


Jak jsem potkal ryby
Jak jsem potkal ryby


Ultreia
Ultreia


Flaesh
Flaesh