Images pro newsletter

Zdeněk Susa: Ultreia

Autor vykonal v letech 1991-1996 po etapách pěší pouť z Prahy do Santiaga de Compostela a na mys Finisterre. Kniha „Ultreia“ není jen cestovním deníkem, ale vícevrstevným vyprávěním, které obsahuje i mnohé historie, historky a legendy spojené s cestou. Je záznamem o putování středověkou Evropou, současnou Evropou i vlastním srdcem. „Ultreia“ je středověký poutnický pozdrav a znamená „Dál“. První díl pojednává o přípravné části pouti – od Vltavy k Loiře. Druhý díl se týká vlastní svatojakubské cesty od horní Loiry k Atlantiku. První díl vyšel knižně v roce 1998, druhý poprvé roku 2000, ve druhém vydání roku 2004. Oba díly v knižní podobě jsou rozebrány a vycházejí souhrně jako e-kniha.


Richard Crha - Mezi dvěma půlkami

Dvě půlky svádějí v této knize k dvěma, možná i třem významům. Ten první není tak vulgární - je to rekapitulace života v jeho hodně druhé polovině, kdy si člověk může myslet, že mezi dvěma půlkami již byl, ale srdnatě v té cestě pokračuje. Ale hrdina, lehce ješitný muž, píšící na zakázku verše na smuteční parte, se ohlíží i za jinými věcmi - respektive děvčaty; dcery mu pomalu stárnou a odcházejí, manželka schází a on nejčastěji stojí na svém stálém stanovišti u kuchyňského okna a přemítá, co všechno prošvihnul a na co by se tak ještě mohl těšit. Není to stařec, vymýšlí lumpačinky a darebáčkoviny, rád mystifikuje své okolí. A tak uspořádá nejveselejší piknik na světě, na který pozve všechny postavy, které prošly během roku jeho životem: Čiperka, Jinotajka, Smuténka... dcery 01, 02 a 03... Kafkovský pocit zmaření, který se snaží přetlouci svým fanfarónstvím... 


Arnošt Valeš: Barva touhy

Julie je mladá žena bez domova a bez osobních dokladů. Osud ji zavede ze Španělska do Mexika a americké pouště, kde Julie poznává lidi i krajinu, nalézá přátele a nalezne i rodinu, ve které by mohla šťastně žít. Příběh ze současnosti.


 

Aktuálně:

Nabízíme knihy Jaroslava Havlíčka za akční ceny.


 

eKNIHULKA - Svět elektronických knih info@eknihulka.cz www.eknihulka.cz
E-shop na kterém naleznete literaturu pro každého.

Images pro newsletter